.

s22

Az Old Lake Golf Club Helyi Szabályai

There are no translations available.

 

[A]      A PÁLYA HATÁRAI ÉS A PÁLYAHATÁRON KÍVÜLI TERÜLETEK

A-1      A pálya határai

·         A pálya a fehér karókkal jelölt vagy a kerítésen belüli terület. A pálya kerítésén túl minden terület, valamint a pályán fehér karókkal vagy festett vonallal körülhatárolt terület a játéktéren kívül van.

Különösen:

·         A klubház körül lévő terasz és járda. A határon kívüli terület vonala az 1-es szakasz felől a kerítés, a 18-as szakasz felől a terasz, illetve a járda mesterséges burkolatának pálya felőli széle, amely az utat átszelő felfestett fehér vonalig tart.

A-4      Belső játékon kívüli terület

·         A 13-as szakasz lejátszása során a szakasztól jobbra elterülő pályarész játékon kívüli terület, hosszában a 14-es szakasz greenjétől a 14-es szakasz elütőjéig tart. A 13-as szakaszról e területre játszott labda esetén a 18.2b szerint kell eljárni. Bármely más szakasz lejátszásakor ugyanez a terület rendes játékrész. A határvonalat fekete fejű fehér karósor jelzi, amelyek a 13-as szakasz felől mozdíthatatlan határjelzők, a 14-es szakasz felől mozdíthatatlan akadályok és nem jelölnek határon kívüli területet. A karósor végén a terület határát az utolsó két karó vonalának meghosszabbítása képezi.

[B]       BÜNTETŐTERÜLETEK

B-1      Büntetőterületek meghatározása

·         A büntetőterületek piros, ill. sárga karókkal vannak jelölve.

[C]      BUNKEREK

C-1      Bunkerek határvonala

·         A bunkerek szegélyének sérülése, lekopása, legyalulása esetén a határvonal a két legközelebbi épségben lévő határpont között húzott egyenes vonal. Ezen belül a bunkerekre a 12.2b szabály szerinti korlátozások és 12.3 szabály szerinti könnyítések vonatkoznak. A pályakarbantartók által gereblyézett homok a bunkeren belül lévőnek tekintendő, az ezen kívül lévő homokos terület az általános terület része.

[E]       KÜLÖNLEGES KÖNNYÍTÉSEK

E-10    Fiatal fák védelme

·         Játékon kívüli területnek minősülnek a pályán a karóval ellátott, fiatal telepített fák.

Ha a labda büntetőterületen kívül egy ilyen fán van, azt érinti, illetve a játékos beállását, vagy szándékolt lendítését zavarja, akkor kötelező könnyítést igénybe venni a 16.1f szerint.

[F]       RENDELLENES PÁLYAVISZONYOK

F-1      Rendellenes körülmények meghatározása

·         A rendellenes pályaviszonyokat kék karók vagy fehér festékkel fújt vonalak jelzik.

·         Az általános területen lévő locsolófejek, vízcsapok, vizaknák (akár van fedelük, akár nincs) mozdíthatatlan akadályok, melyekre a 16.1 szerinti könnyítések érvényesek.

·         Az általános területen található pihenőházak, szivattyúházak és hasonló építmények mozdíthatatlan akadályok, melyekre a 16.1 szerinti könnyítések érvényesek.

·         A pályán található labdamosók, szakaszt leíró táblák mozdíthatatlan akadályok. Könnyítési lehetőségek a 16.1 szerint.

F-17    Utak

·         A szakaszok között vezető kaviccsal borított, vagy burkolt utak mozdíthatatlan akadályok, miattuk büntetés nélküli könnyítés vehető igénybe a 16.1 szabály szerint.

·         Az 1-es szakasz után, 3-as, 4-es és 5-ös szakaszon, a 7-es szakasz mögött, 13-as green mögött, a 17-es green baloldalán és a 18-as szakasz baloldalán futó eredetileg kavicsos utak fűvel benőtt része az úthoz tartozik, így mozdíthatatlan akadály része. A 16.1 szerinti könnyítési lehetőségek érvényesek.

F-18    Mozdítható akadályok átminősítése mozdíthatatlanná

·         A büntetőterületeket jelző karók mozdíthatatlan akadályok. Könnyítési lehetőségek a 16.1 szerint.

·         Az általános területen lévő távolságjelző karók (100-150-200m) mozdíthatatlan akadályok. Könnyítési lehetőségek a 16.1 szerint.

 

[G]      ESZKÖZHASZNÁLAT KORLÁTOZÁSA

G-3      Szabványos golflabdák

·         A pályán rangelabda használata TILOS. Büntetés a G-3 szabály megszegésével végrehajtott ütésért: versenyen kizárás, egyéb esetben pénzbüntetés.

G-7      Bizonyos cipők tilalma

·         A pályán csak soft spike cipők használata megengedett.

[J]       A JÁTÉK FELFÜGGESZTÉSE

J-1       A játék leállítása és újraindítása

·         A játék felfüggesztésére, illetve folytatására használt jelzések.

1 hosszú kürtjel: a játék azonnali felfüggesztése vészhelyzetben.

3 egymás utáni kürtjel, ismételve: normál felfüggesztés.

2 rövid kürtjel, ismételve: a játék folytatása.

·         Vészhelyzet esetén a legközelebbi menedékek:

1-9. szakasz: klubház;

10, 11, 17, 16. szakasz, 15. green, 12. elütő: a 10-es elütő melletti kis ház;

13, 14. szakasz, 12. green, 15. elütő: a 13-as elütő melletti kis ház (toalett);

18. szakasz: klubház.

[K]      A JÁTÉK TEMPÓJA

K-1      Versenykör szintideje

·         A szintidő 18 szakaszon 4:35 óra, az első (OUT) 9 szakaszon 2:14 óra, a hátsó (IN) 9 szakaszon 2:21 óra.

K-5      Enyhített büntetések

·         A lassú játék büntetése:

első alkalommal szóbeli figyelmeztetés,

második alkalommal 1 ütés büntetés,

harmadik alkalommal általános büntetés a második alkalommal kapott büntetőn felül,

negyedik alkalommal kizárás.

golf teetime 2023 3

golf esem 2023

golf slop r2

OLGC légifelvétel
video
Kérem kattintson a képre!
 • Old Lake Golf Club
 • Old Lake Golf Club
 • Old Lake Golf Club
 • Old Lake Golf Club
 • Old Lake Golf Club
 • Old Lake Golf Club
 • Old Lake Golf Club
 • Old Lake Golf Club
 • Old Lake Golf Club
 • Old Lake Golf Club
 • Old Lake Golf Club
 • Old Lake Golf Club

Adatkezelési Tájékoztató:

Old Lake Zrt. (Old Lake Zrt. 2890 Tata, Remeteségpuszta, a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Részletesen...