.

s22

11. Magyar Nyílt MatchPlay Bajnokság- 2022. szeptember 23-25.

There are no translations available.

 

Meghívó / Invitation

 

 

 11. Magyar Nyílt MatchPlay Bajnokság

 

golf-kép  gsz logo en

 

 

MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG
VERSENYKIÍRÁS
11. Magyar Nyílt MatchPlay Bajnokság

 


Verseny kiírója és szervezője:
A Magyar Golf Szövetség
 

Verseny ideje:
2022. szeptember 23-25. (1 egyéni StrokePlay versenykör + 3 vagy 4 egyéni
MatchPlay versenykör, 72 vagy 90 szakasz).
Hivatalos gyakorlónap: 2022. szeptember 22. (csütörtök), amelyre TeeTime-ot
foglalni az Old Lake GC (+36 34 587620) elérhetőségein lehet.
 

Verseny helyszíne:
Old Lake Golf Club (2890 Tata, Remeteségpuszta).
 

 

Szabályok:
A Nyílt MatchPlay Bajnokság az R&A szabályainak, a Magyar Golf Szövetség
Versenyszabályzatának és Ranglistakiírásának, valamint az Old Lake GC a
bajnokság ideje alatt érvényes helyi szabályainak megfelelően kerül
megrendezésre.
 

Résztvevők:
Nevezésre jogosult bármely hazai amatőr golfozó, aki megfelel a
Versenyszabályzat 2. számú Melléklete (VSZM2) 1. pontjának, illetve bármely
külföldön nyilvántartott amatőr golfozó, aki megfelel a Versenyszabályzat 2. számú
Melléklete (VSZM2) 2. pontjának.
 

Versenyforma:
A verseny első versenykörében a teljes mezőny egy 18 szakaszos StrokePlay kört
játszik le. Az így kialakult sorrend (külön a Férfi és a Női mezőny) alapján legfeljebb
56 Férfi, illetve legfeljebb 16 Női versenyző jut tovább a verseny MatchPlay
fordulóira. Amennyiben az első versenykört követően holtverseny alakulna ki az
56. (Férfi) és/vagy a 16. (Női) helyezéseken, úgy a továbbjutó helyekről az utolsó
9,6,3,1 szakasz eredményeinek együttes összege dönt. Amennyiben továbbra sem
állapítható meg az 56, és/vagy a 16 továbbjutó játékos személye, úgy a magasabb
HCP Index, illetve ha az is megegyezik, akkor sorsolás dönt.
 

A StrokePlay versenykört követően az 56 Férfi (az MP táblára továbbjutó) játékos
létszámát oly módon kell feltölteni, hogy a legjobb 12 magyar állampolgársággal
rendelkező játékos mindenképpen továbbjut az MP táblákra.
A StrokePlay versenykört követően a 16 Női (az MP táblára továbbjutó) játékos
létszámát oly módon kell feltölteni, hogy a legjobb 3 magyar állampolgársággal
rendelkező játékos mindenképpen továbbjut az MP táblákra.
 
Az 56 Férfi továbbjutó:
- egy db 16 fős, az 1-16 helyezést 4 egyéni MatchPlay kört játszó MP táblára
kerül. (Második és harmadik versenynapon is 2-2 MatchPlay versenykör.)
- a további helyezések eldöntése céljából öt db 8 fős (17-24, 25-32, 33-40,
41-48, 49-56), 3 egyéni MatchPlay kört játszó MP táblára kerül. (Második
versenynapon 2 MatchPlay versenykör, Harmadik versenynapon 1
MatchPlay versenykör)
A 16 Női továbbjutó:
- két db 8 fős (1-8, 9-16), 3 egyéni MatchPlay kört játszó MP táblára kerül.
(Második versenynapon 2 MatchPlay versenykör, Harmadik versenynapon 1
MatchPlay versenykör)
 

A MatchPlay versenykörökben a mérkőzések Hendikep különbség beszámítása
nélkül zajlanak a játékosok között.
 

Hendikep módosítás:
Az első versenykör (egyéni StrokePlay) a játékosok számára hendikepmódosító.
 

Nevezés módja:
A versenyre nevezni - kizárólag online módon - az MGSZ hivatalos sportügyviteli
rendszerében, a GOLFiGO-ban lehet.
 

Nevezési díj:
61.000 Ft
 

A nevezési díjat az Old Lake Holding Zrt. alábbi bankszámlájára átutalással kell
teljesíteni:
 

Bankszámlaszám:
MKB Bank Zrt
10300002-20167512-00003285
 

Nevezési és egyéb határidők:
Nevezési határidő: 2022. szeptember 19. (hétfő) 12:00 óra
Nevezési díj beérkezésének (jóváírásának) határideje: 2022. szeptember 20.
(kedd) 12:00 óra
A nevezést visszavonni kizárólag online módon, a GOLFiGO rendszerben lehet,
amelynek határideje („No Show” bejegyzés nélkül): 2022. szeptember 21. (szerda)
12:00 óra.
 

A nevezés a részvételi díj befizetésével válik érvényessé. Nevezést kizárólag a
határidőig történt nevezési díj befizetésével együtt fogad el a Szervező!
 

Nevezési díj tartalmazza:
- GreenFee-t a versenyt megelőző gyakorló napon és a versenynapokon
(összesen 4 vagy 5 GreenFee)
- 3x Snack „induló” csomagot
- 1x Meleg étkezést
 

Nevezési limit:
Az első versenykörös StrokePlay versenykörre Összesen legfeljebb 104 fő
nevezését fogadja el a Szervező.
 
Hendikep-limit, Hendikep-korlátozás:
A hazai Férfi játékosok számára: 18.0
A hazai Női játékosok számára: 24.0
A külföldi nyilvántartású Férfi játékosok számára: 12.0
A külföldi nyilvántartású Női játékosok számára: 18.0
(Valamennyi esetben a nevezési határidő időpontja a mérvadó.)
 

Ennél magasabb HCP Index-szel rendelkező játékos nem vehet részt a versenyen
(kivétel a szervező által esetlegesen kiadott legfeljebb 6 szabadkártyás játékos,
azzal a kitétellel, hogy az esetleges szabadkártyás játékos(ok) HCP Index-e sem
haladhatja meg a 24.0 értéket)
 

Ranglistapont eredményszámítás módja:
A verseny a WAGR naptárjában is szereplő, világranglistapontot adó verseny.
 

Hazai Ranglistapontot azon játékosok kaphatnak (a Ranglistakiírás Ranglistapont
táblázatának megfelelően), akik egyrészt megfelelnek a Ranglistakiírás 1.
pontjában meghatározottaknak, másrészt az első (egyéni StrokePlay) versenykört
követően feljutnak valamely MatchPlay táblára. A játékosok a Férfi és Női
eredménykategóriában elért helyezésük alapján kapnak ranglistapontokat (egy
háromnapos verseny ranglista szabályai szerint) oly módon, hogy a sorrendet a
Ranglista életkor kategóriáknak (és alkategóriáknak) megfelelően az MGSZ
virtuális sorrendbe állítja.
Példa: Ha egy Senior Férfi játékos a MatchPlay Bajnokságon a 9. helyen végez, de ezzel Ő a legjobb
helyen végzett Senior Férfi játékos, az esetben Ő a Senior Férfi ranglistán az első helynek megfelelő
ranglistapontokat kapja meg (lásd: Ranglistapontok táblázata).
A nem hazai játékosok az OverAll kategóriában „elviszik” a megszerzett helyezést a hazai játékosok
„elől” (de természetesen ranglistapontot nem kaphatnak). A Ranglista életkor kategóriákban a nem
hazai játékosok nem „viszik” el a helyezést a hazai játékosok „elől”.
 

Startlista és MatchPlay tábla kiemelési sorrend:
- Az első versenykör startlistája 2022. szeptember 22-én (csütörtök) legkésőbb
12:00 órától tekinthető meg a GOLFiGO rendszerben.
- Startlista összeállítása a Versenyszabályzat 1. számú melléklete (VSZM1) szerint.
- A további versenykörök startlistái a megelőző versenykörök hivatalos befejezését
követően egy órán belül a GOLFiGO rendszerben tekinthetőek meg.
 

A MatchPlay táblákon (az első MatchPlay versenykört megelőzően) a kiemelési
ágrajz a játékosok StrokePlay versenykörben elért sorrendjük alapján történik.
Minden táblán a legjobb helyezést elért játékos kerül az első, míg a leggyengébb
helyezést elért játékos kerül az utolsó kiemelési pozícióba.
Az első MatchPlay versenykör előtt kialakított kiemelési ágrajz az összes MatchPlay versenykörre
vonatkoztatva megmarad, tehát nem kerülnek újrapozíciónálásra a játékosok kiemelései az esetben
sem, ha adott esetben egy gyengébb kiemeléssel rendelkező játékos legyőzi a jobb helyen kiemelt
ellenfelét.
 

Elütők:
A távoli elütőkről, a Versenyszabályzat 3. számú mellékletének (VSZM3) 2. pontja
szerint.
Férfiak: Sárga
Nők: Kék
 

Döntetlen a MatchPlay versenykörökben:
- Amennyiben az utolsó szakasz befejeztével az eredmény döntetlen, az esetben a
játékosoknak haladéktalanul folytatniuk kell a játékot a következő (vagy a
Versenyigazgató által kijelölt) szakaszokon, mindaddig amíg a mérkőzés el nem
dől („hirtelen halál”).
 
Díjazás
Férfi (Nyílt eredménykategóriában):
I., II., III.
Női (Nyílt eredménykategóriában):
I., II., III.
 

Férfi (Magyarállampolgár eredménykategóriában):
I., II., III.
Női (Magyar állampolgár eredménykategóriában):
I., II., III.
 

Különdíjak (valamennyi a Nyílt kategóriákban):
Junior Fiú és Lány játékos (az MP táblára feljutottak közül) I. II. III.
Felnőtt Férfi és Női játékos (az MP táblára feljutottak közül) I. II. III.
Senior (Senior, Masters és SuperMasters) Férfi és Női játékos (az MP táblára
feljutottak közül) I. II. III.
 

Valamennyi díj tekintetében megengedett a kettős díjazás.
Az a játékos, aki bármilyen díjat elnyer nem nyerhet korosztályos különdíjat (ilyen
esetben a sorrendben következő játékos(ok) előre lép(nek)).
 

Játék tempója:
A Versenyszabályzat 4. számú melléklete (VSZM4) szerint.
Caddie:
Caddie segítségének igénybevétele megengedett (a Versenyszabályzat 9. pontja
szerint).
 

Távolságmérő használat:
Távolságmérő használata engedélyezett, amennyiben csak távolság mérésére
használják, más kiegészítő mérés (slope, szélsebesség stb.) végzése nem
engedélyezett.
 

Golfautó használat:
A Versenyszabályzat 5. számú melléklete (VSZM5) szerint.
 

Eredménykártya leadása:
Az eredménykártyát a játék befejezését követően haladéktalanul az erre kijelölt
helyen (Scoring Area) a Játékos és a Jegyző által aláírva kell leadni. Amennyiben a
játékos az eredménykártyát leadta, úgy módosításra, javításra a továbbiakban
nincs lehetősége.
 

Eredményhirdetés:
Az utolsó versenykört követően az összes eredménykártya beérkezése és
feldolgozása után 30 percen belül.
 

Versenybírók:
Az MGSZ által kijelölve, a pontos névsor a GOLFiGO rendszerben kerül
megjelenítésre.
 

Verseny Bizottság:
Az MGSZ Versenyigazgatója (VB Elnöke), A rendező klub képviselője,
Versenybírók, a a pontos névsor a GOLFiGO rendszerben kerül megjelenítésre.
A verseny szervezője, illetve a Verseny Bizottság fenntartja a változtatás jogát.
 
A verseny feltételeinek és szabályainak ismerete a játékos felelőssége. A Verseny
Bizottság döntése végleges, amely ellen fellebbezni nem lehet.

 

 

 


HUNGARIAN GOLF FEDERATION
ENTRY DETAILS
11. HUNGARIAN MATCHPLAY OPEN CHAMPIONSHIP

 

Organizer:
Hungarian Golf Federation


Date:
23-25th September (1 individual StrokePlay rounds, + 3 or 4 individual MatchPlay
tournaments, 72 or 90 holes).
Official practice day: 22th September (Thursday), TeeTime bookings: Old Lake GC
(+36 34 587620).


Venue:
Old Lake Golf Club (2890 Tata, Remeteségpuszta) – Old Lake Holding Zrt.


Rules:
The Hungarian Open Match Play Ch. will be held in accordance with the R&A rules,
the Competition Rules and Rankings of the Hungarian Golf Federation and the local
rules of the Pannonia GCC during the competition.
Participants:
Any Hungarian amateur golfer who complies with point 1 of Appendix 2 to the
Competition Rules (VSZM2) and any amateur golfer registered abroad who
complies with point 2 of Appendix 2 to the Competition Rules (VSZM2) are eligible
to enter.


Form of Competition:
In the first round of the tournament, the entire field will play 18 holes StrokePlay
round. Based on the results of the first round (separately for the men's and
women's fields), a maximum of 56 male and a maximum of 16 female competitors
will advance to the MatchPlay rounds of the championship. In case should there be
a tie after the first round in the 56th (men's) and / or 16th (women's) places, the
total of the results of the last 9,6,3,1 holes will decide on the places to advance. If
the identities of the 56 and / or 16 advanced players still cannot be determined,
the higher HCP Index or, if the same is the case, the draw will decide.
 

 

Following the StrokePlay tournament, the number of 56 male players (advancing
to the MP board) must be increased in such a way that the top 12 players with
Hungarian citizenship will advance to the MP boards.
After the StrokePlay tournament, the number of 16 female players (advancing to
the MP board) must be filled in such a way that the top 3 players with Hungarian
citizenship will advance to the MP boards.
 
The 56 men's advancements:
- one 16-persons MP board playing 1-16 places in 4 individual MatchPlay rounds.
(There are 2-2 MatchPlay rounds on both the second and third day.)
- Five 8-players (17-24, 25-32, 33-40, 41-48, 49-56) MPs playing 3 individual
MatchPlay rounds will be placed on 5 individual matches to decide on additional
rankings. (2nd MatchPlay Tournament on Day 2, MatchPlay Tournament on Day 3)
 

The 16 women's advancements:
- two 8-persons (1-8, 9-16) MPs playing 3 individual MatchPlay rounds will be
placed on the board. (2nd MatchPlay Tournament on Day 2, MatchPlay Tournament
on Day 3)
 

 

In MatchPlay tournaments, matches take place between players without taking

Handicap differences into account.
 

 

Handicap modification:
The first round (individual StrokePlay) is a handicap modifier.
 

 

Entry for the tournament:
Entry (sign up) is possible in online mode only at the GOLFIGO system.
(mgsz.golfigo.com)


Entry fee:
61.000 HUF

 
Entry and other deadlines:
Entry deadline: 19th September (Monday) 12:00 hours
Deadline for receiving (crediting) the entry fee: 20th September (Tuesday)
12:00 hours

 

 Entry fee to be paid by bank transfer to: Old Lake Holding Zrt:

Bank account number:
SWIFT: MKKB HU HB
IBAN: HU20 10300002-20167512-00003285
AMOUNT: 61.000 HUF
Note: Player's Name, Tournament Name


Entries can only be canceled online in the GOLFiGO system, with a deadline
(without “No Show” entry): Wednesday, 21st September till 12:00 hours
Entry becomes valid upon payment of the entry fee. Entries will only be accepted
by the Organizer together with the payment of the entry fee by the deadline! The
entry fee must be paid to the following bank account of Öreg Tó GC 12028003-
00199352-00100006 The name of the player and the tournament must be entered
in the notice box.


Entry fee includes:
- GreenFee on the practice day and tournament days (4 GreenFee in total)
- 3x Snack "starter" package
- 1x Hot meal
 
Entry limit:
For the first round Stroke Play a total of up to 104 entries will be accepted by the
Organizer.


Handicap Limits:
For Hungarian Male players:18.0
For Hungarian Female players: 24.0
For Foreign registered Male players:12.0
For Foreign registered Female players: 18.0
(In all cases, the deadline for entries is relevant.)


Players with a higher HCP Index may not enter the tournament (except for a
maximum of 6 free card players issued by the organizer, provided that the HCP
Index of any free card player(s) does not exceed 24.0)


Ranking points:
The competition is a World Ranking event and is registered in the WAGR calendar.


Rankinglist points can be awarded to players (according to the Rankinglist rules
Rankinglist points table) who meet the requirements of point 1 of the Rankinglist
will advance to a MatchPlay table after the first (individual StrokePlay) round.
Players will receive rankinglist points based on their ranking in the men's and
women's results categories (according to the rankinglist rules of a three-day
championship) by placing the Rankinglist in the HGF virtual order according to the
leaderboard age categories (and subcategories).
Example: If a Senior Male player finishes in 9th place in the MatchPlay Championship, but he is the Senior Male player in the best position, then he will receive the first place ranking points in the Senior Male rankinglist (see Rankinglist Points Table).
Non-home players in the OverAll category “take” the ranked position “in front of” the domestic players (but of course they can’t get rankinglist points). In the Rankinglist age categories, non-domestic players do not “take away” the ranking from domestic players.


Startlist and MatchPlay board highlight order:
- The startlist of the first round will be available on the GOLFiGO system no later
than 12:00 pm on Thursday, 22nd September.
- Completion of the startlist is according to Appendix 1 of the Competition Rules
(VSZM1).
- The startlists of the other rounds can be viewed in the GOLFiGO system within
one hour after the official end of the previous competitions.


On the MatchPlay boards (before the first MatchPlay round), the highlighting
sequence is based on the order in which the players achieved in the StrokePlay
round. On each board, the player with the best ranking is placed first, while the
player with the weakest ranking is placed in the last position.


Teeing area:
On standard tees, according to Appendix 3 (2) of the Competition Rules (VSZM3).
Men: Yellow
Women: Blue


Draw in MatchPlay rounuds:
- If the result is a tie at the end of the final hole, players must continue to play
immediately the next holes (or as identified by the Tournament Director) until the
match is over ("sudden death").


Awards
Men (Open category):
 
I., II., III.
Women (Open category):
I., II., III.
 

 

Men (Hungarian citizen category):
I., II., III.
Women (Hungarian citizen category):
I., II., III.


Special prizes (in all open categories):
Junior Boy and Girl player (among those who reached the MP board) I. II. III.
Adult Male and Female players (among those who reached the MP board) I. II. III.
Senior (Senior, Masters and SuperMasters) Male and Female players (among those
who reached the MP board) I. II. III.


Double remuneration is allowed for all categories.
The player who wins any prize cannot win a special prize for the age group (in
which case the next player (s) in the sequence will advance).


The time of the round
According to Appendix 4 of the Competition Rules (VSZM4).


Caddie
Caddies are allowed (according to point 9 of the Competition Rules).


Distance measurements (range finders)
The useage of a range finders are permitted if it is used only to measure distance,
but no other additional measurement (slope, wind speed, etc.) is permitted.


Golf car use
According to Appendix 5 of the Competition Rules (VSZM5).


Scorecard submission
The scorecard must be signed by the Player and the Marker immediately after the
end of the game and leave it in the Scoring Area. If the player has handed over the
scorecard, he/she has no further modification or correction.


Victory ceremony
Within 30 minutes of receiving and processing all scorecards after the final round.


Referees
Selected by Hungarian Golf Federation, the exact list will be displayed in the
GOLFiGO system.


Competition Committee:
The Competition Director of the HGF (President of the Competition Committee),
the representative of the organizing club, the Referrees, the exact list will be
displayed in the GOLFiGO system.


The organizer of the competition and the Competition Committee reserve the right
of changes. It is the player's responsibility to know the terms and conditions of the
tournament. The decision of the Competition Committee is final and cannot be
appealed.

golf esem 2022

golf slop r2

OLGC légifelvétel
video
Kérem kattintson a képre!

golfakademia

Accor-Tata-Golf-club-banner-220x160

 • Old Lake Golf Club
 • Old Lake Golf Club
 • Old Lake Golf Club
 • Old Lake Golf Club
 • Old Lake Golf Club
 • Old Lake Golf Club
 • Old Lake Golf Club
 • Old Lake Golf Club
 • Old Lake Golf Club
 • Old Lake Golf Club
 • Old Lake Golf Club
 • Old Lake Golf Club
 • Old Lake Golf Club
 • Old Lake Golf Club
 • Old Lake Golf Club
 • Old Lake Golf Club
 • Old Lake Golf Club
 • Old Lake Golf Club
 • Old Lake Golf Club
 • Old Lake Golf Club
 • Old Lake Golf Club
 • Old Lake Golf Club
 • Old Lake Golf Club
 • Old Lake Golf Club
 • Old Lake Golf Club
 • Old Lake Golf Club

Adatkezelési Tájékoztató:

Old Lake Zrt. (Old Lake Zrt. 2890 Tata, Remeteségpuszta, a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Részletesen...