oldlakelogo_uj_centrum_v4        
                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                         s33

golf_af5              hotel_af4             kaland_af4

There are no translations available.

Old Lake Golf Club & Hotel**** Hungary - Club of the Year 2008, 2011  /  Év Golf Klubja 2008, 2011

Adatkezelési Tájékoztató:

Old Lake Zrt. (Old Lake Zrt. 2890 Tata, Remeteségpuszta, a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Részletesen...